FCM Online; Altijd zekerheid

Wat is FCM Online?

FCM Online is een tool van FOODBASE Wageningen die leveranciers helpt bij de informatie-uitwisseling over voedselcontactmaterialen (Food Contact Materials) met hun afnemers. De tool maakt het u als leverancier mogelijk om actuele verklaringen (Voedselveiligheidsverklaringen en Declarations of Compliance) en andere belangrijke informatie over uw artikelen snel en makkelijk te delen met al uw klanten. Dat bespaart u tijd en energie.

Voor uw klanten is borging van de veiligheid van voedselcontactmaterialen een essentieel onderdeel van het ondernemerschap. Daarbij helpt het u bij het nakomen van uw informatieplicht. Bijvoorbeeld bij NVWA-controles of in het kader van audits bij kwaliteitszorgsystemen zoals BRC, FSSC en IFS. Uw afnemer verwacht dan ook snel te kunnen beschikken over volledige en duidelijke informatie over de eigenschappen en de gebruiksmogelijkheden van uw producten. De applicatie draait in een beveiligde omgeving en is altijd en overal bereikbaar.

Hoe werkt het?

Elke verklaring bestaat uit een aantal tabbladen die u via een eigen login invult. Door het invullen voldoet u automatisch aan uw wettelijke verplichting om de klant te informeren over de eigenschappen van het aan de verklaring gekoppelde artikel (dat kunnen ook meerdere artikelen zijn). Afhankelijk van uw materiaalkeuze worden direct de relevante wettelijke bepalingen aan de verklaring gekoppeld. Kopieën van certificaten of analyserapporten van een laboratorium voegt u - indien gewenst - aan de verklaring toe. Wanneer u de verklaring heeft ingevuld en gevalideerd, kiest u welke klanten en potentiële klanten deze kunnen inzien.

FCM Online attendeert u er automatisch op wanneer een update van de verklaring noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer de wetgeving wijzigt. Verklaringen worden persoonlijker door het eigen bedrijfslogo en foto's van artikelen eraan toe te voegen. Uiteraard kunt u de verklaring ook lokaal opslaan en printen.

Welke informatie verstrekt u?

Elke verklaring bevat verplichte onderdelen welke in de tool opgenomen zijn. Deze bestaan uit de volgende zaken:

  • Contactgegevens: bedrijfsgegevens, verantwoordelijke persoon.
  • Materiaalsoort(en).
  • Gebruikscondities: bijvoorbeeld geschiktheid voor bepaalde levensmiddelen, temperatuur, tijdsduur waaraan het materiaal kan worden blootgesteld.
  • Specifieke informatie over de aard van de geïdentificeerde limiterende stoffen, de migratielimiet en de onderbouwing voor de gespecificeerde gebruikscondities (zoals welke simulaties u heeft uitgevoerd).

Meerwaarde richting uw klant

Uw klanten kunnen eenvoudig een gratis account aanmaken en direct inloggen. Zij kunnen dus altijd en overal beschikken over actuele informatie de zij op dat moment nodig hebben. Dit zonder administratieve rompslomp. De verklaringen hebben allemaal dezelfde opbouw. Wijzigt of beëindigt u een verklaring, dan krijgt uw klant hiervan automatisch een melding. Met FCM Online creëert u dus nog meer waarde richting uw klant.